• location: KEILEPAND, M4H, ROTTERDAM (Show on map)
  • program: Lezing en debat
  • client: KeileCollectief i.s.m. IABR,AIR,RAvB, met ondersteuning van Programmabureau M4H
  • design: 2019

Videoregistratie van AANKEILEN S4A2: De circulaire potentie van M4H, ism IABR

Videoregistration of AANKEILEN S4A3: Learning from Europan 15, ism AIR, RAvB

Videoregistratie van AANKEILEN S4A4: Toekomstplannen van het Keilekwartier 

AANKEILEN! 

Sinds juni 2018 organiseert het KeileCollectief AANKEILEN!, een reeks van lezingen en debatten die telkens in februari, juni en oktober plaatsvinden. AANKEILEN! onderzoekt de voorwaarden voor een succesvolle transitie van M4H en verbindt urgente maatschappelijke thema’s aan de lokale actualiteit van het M4H gebied. De avonden (telkens 4 per editie) kenmerken zich door een open sfeer waar debat en echte interesse in elkaars mening en expertise vanzelfsprekend is. Interactie met het publiek is hierbij van groot belang. Er worden per avond steeds vier sprekers vanuit verschillende disciplines uitgenodigd om, na een key-note van de hoofdspreker, onder leiding van een vaste moderator en aan de hand van wisselende thema’s met elkaar in gesprek te gaan. 

Succes 

De avonden zijn inmiddels een groot succes en dragen in belangrijke mate bij aan het bouwen van een lerende community. Was de eerste editie een verkenning van de verschillende thema’s in relatie tot M4H, de edities daarna concentreerden zich op het opbouwen van collectief bewustzijn en sociale cohesie. Door aansprekende thema’s te kiezen die ook (of juist) voor ondernemers uit het gebied interessant zijn werden de avonden goed bezocht en is AANKEILEN! een platform geworden om elkaar te ontmoeten en informeel met elkaar kennis te maken. In juni 2019 is het Ruimtelijk Raamwerk openbaar gemaakt. Voor die tijd was de concept-kaart wel beschikbaar maar niet het achterliggende ambitie-document. Een belangrijke doelstelling van de plannen is om een collectieve aanpak van gebiedsontwikkeling te ontwikkelen: ‘Collectiviteit als basis voor Circulariteit’. 

Aankeilen Connected 

De editie in juni 2019 had daarom als thema AANKEILEN! - CONNECTED. Samen met kennispartners RAvB, AIR en IABR is onderzocht wat collectiviteit kan betekenen voor M4H. 

M4H is met het Vierhavensblok/Keilekwartier (locatie van het Keilepand) één van de locaties van Europan 15. Het thema van Europan is de productieve stad. De vraagstelling (mede-geschreven door het Programmabureau M4H) is op welk schaalniveau de leidende principes van het Ruimtelijk Raamwerk toegepast kunnen worden en op welke wijze de ondernemers rondom de Voedseltuin bij de planvorming betrokken kunnen worden. Elke kennispartner organiseerde alleen of samen één van de avonden. 

Planvorming 

Focus van de reeks AANKEILEN!CONNECTED was: Learning from Europan 15. Vanuit verschillende gezichtspunten is ingegaan op wat een inclusieve en circulaire maatschappij betekent. De eerste avond hebben studenten van de RAvB hun plannen voor een nieuw kunstmuseum op het AVL-Mundo terrein laten zien. Ze weren beoordeeld door mentor Laurens Boodt, hoofd architectuur Renske van der Stoep en Joep van Lieshout zelf. Van deze avond is geen registratie gemaakt, wel een uitgebreid verslag in de nieuwsbrief

Op de tweede avond van AANKEILEN CONNECTED op 12 juni 2019 is de circulaire potentie van M4H / Makersdistrict onderzocht. Na een korte toelichting van Monica Adams (studioADAMS/KeileCollectief) start de avond met het overhandigen van de publicatie 'Wat heb je nodig?' aan Isabelle Vries en Walter de Vries van het Programmabureau M4H Rotterdam, Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels), co-curator van de Biennale IABR-2018- "The Missing Link' en Bert Gellynck van Team1010.au. Bert Gellynck is één van de auteurs van deze publicatie over circulaire gebiedsontwikkeling in IABR­–Testsite M4H+. In de opvolgende keynote licht hij de studie toe die Team 1010.au i.s.m Mariska Vogel & Ronald van der Heijden in 2018 als onderdeel van de Biënnale IABR-2018- The Missing Link' hebben uitgevoerd. Daarna gaat moderator Bart Cosijn met hen, Walter de Vries, Joachim Declerck en Isabelle Vries in gesprek over wat er nodig is om in 2030 tot een circulaire economie te komen. Zie bijgaande videoregistratie van AANKEILEN S4A2: De circulaire potentie van M4H

De derde avond was de regie in handen van AIR, die samen met RAvB een lezingenreeks over de thema's en locaties van EUROPAN 15 hadden georganiseerd. Helaas is door een technische storing bij een gedeelte van de video het beeld verloren gegaan. Het geluid is wel geregistreerd en loopt onder het zwart beeld door. Deze avond is de voertaal Engels.  See this videoregistration of AANKEILEN S4A3: Learning from Europan 15

De laatste avond hebben de verschillende ontwerpers en makers rondom de Voedseltuin hun plannen en visie op de toekomst aan elkaar getoond. Denk aan het plan voor een 24-uurs-museum, hotel en atelierwoningen van Joep van Lieshout; concrete verbouwingsplannen van het Keilepand door Folkert van Hagen; de zojuist gerealiseerde experimentele Sponstuin door Florian Boer, transitie Voedseltuin naar Voedselpark door Erik Sterk, circulaire toekomstdroom van de Keilewerf/Buurman door Lenard Vunderink en Keilebrug (een pitch van KeileCollectief voor CityLab010) voor een tijdelijke brug van M4H naar aanliggende wijk Bospolder Tussendijken door Monica Adams. Zie bijgaande videoregistratie van AANKEILEN S4A4: Toekomstplannen van het Keilekwartier 

 

PUBLICATIONS

  • AANKEILEN S4A4 Videoregistratie, 27 juni 2019

  • AANKEILEN S4A3 Videoregistration, 24 juni 2019

  • AANKEILEN S4A2 Videoregistratie, 12 juni 2019

WHO WE ARE

We are an internationally operating, dynamic and versatile architectural office, looking and working with an open mind towards our future society. Founded by Monica Adams, we share a fascination for enhancing the urban environment. With an enthusiastic team of architects and designers we work on innovative and sustainable projects with a strong identity, defined by expressive architecture with a tactile expression of material and detail.

Adress

Keilestraat 9f
3029 BP Rotterdam, The Netherlands
T: 00 31 10 4258166
info@studioADAMS.nl

Privacy statement

TWEETS Follow us